• Ingeniører med faglig tyngde

    Dyktige ingeniører med faglig tyngde

Senior Services tilbyr ingeniør- og vikartjenester til olje- og gassindustrien

Er du ingeniør og søker ledige stillinger i olje- og gassindustri, er Senior Services din støttespiller når det gjelder å finne din arbeidsgiver innen subsea, offshore eller onshore.

Ved behov for etterutdanning for å kvalifisere deg kan dette finansieres ved å låne uten sikkerhet. Trenger du kanskje hjelp til å skrive en ny CV og søknad? Dette får du hjelp til her på denne siden, hvor en rekke andre utfordringer angående personlig økonomi adresseres.

Hvorfor jobbe i Senior Services?Tips til jobbsøkere Dagens oljepris